Identity Guard

Sustav zaštite i upravljanja osobnim podacima tijekom njihove obrade u stvarnom vremenu

Identity guard je prilagodljivi skup servisa koji procesiraju veliku količinu podataka u stvarnom vremenu. Sustav je unaprjeđen kroz nekoliko generacija kada su se poboljšavali propusnost i preformanse. Glavni koraci u procesiranju podataka je pribavljanje podatka, centralno procesiranje podataka i isporuka podataka. Pribavljanje podataka uključuje dobavu podataka iz raznih izvora poput TPC/IP tokova, CSV datoteka ili baza podataka. Centralno procesiranje podataka se sastoji od koraka kao što su parsiranje, obogaćivanje, anonimizacija, filtriranje i formatiranje. Isporuka podataka na ciljne sustave može se obaviti uporabom TCp/IP tokova, CSV datoteka ili isporuke u ciljanu bazu podataka.

Čuvanje osobnih podatka

Čuvanje osobnih podataka obavlja se rotacijom anonimizacijskog tokena te korištenjem načela k-anonimnosti.

Obogaćivanje i reduciranje podataka

Obogaćivanje podataka s podacima iz drugih izvora (popur CRM, sustavi naplata ili drugi sustavi). Reduciranje podatkovnih skupova obavlja se filtriranje primjenjujući razna pravila, privole ili filtracijske liste

Primjena privola

Primjena privola vlasnika podataka za svaku svrhu procesiranja. Uključivanje ili isključivanje podataka na bazi statusa privole

Reverzna anonimizcija odnosno pseudonimizacija

Primjena reverzna anonimizacije odnosno pseudonimizacije osobnih podatka na siguran način

Sukladnost

Bilježenje svih akcija korisnika sustava što omogućuje trag za provjeru i osigurava sukladnost tvrke prema raznim standardima te pravnu sukladnost

Image
Image
Image

info@biss.hr

+385 1 389 12 50

Kuzminečka 8a, Zagreb, Croatia